Refik-i Âlâ

Dilimden dökülen her nağme,
Seni zikreder gönlümün şer-i;
Ne müşahhas ne mücerrettir varlığın,
Sanadır kavuşmak, temaşa-i arzum.

Beni bilirsin kürs-i temâşadan ,
Sanadır , bütün imdâd-ı himmet ,
Cehl-i mürekkeb evsaflar, bedbin ;
Korkmazlar mı senden, veled-i zinalar !

Ne edeyim dost vâr iken şöhret-i kazibe ,
Hıfz eyle beni kudret , fani telaş ile ,
Sıdk olup saklayamam senden, nazargâhımı ;
Lutfedip kabul buyur , barigâhına .

Ruhum bekler senden , emri alâ şevketlim ,
İşitirim o hoş sadânı, şah-ı risalât efendim ,
Ruhum çıkar , cevv-i semaya kalbinde seni ;
Şâdân eyle , yanından iz-âc eyleme beni .

Behlül Emin Yıldırım

Bir Cevap Yazın